Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 2100W AC Common Redundant Power Supply FCXX2100CRPS

Thông tin bổ sung

Mô tả
2100 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Platinum
efficiency