Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn điện
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Các hạng mục kèm theo
(1) Spare 1600W AC Common Redundant Power Supply AXX1600CRPS

Thông tin bổ sung

Mô tả
1600 W AC common redundant power supply, 80 PLUS* Titanium
efficiency