Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Compute Module blank.

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U compute module blank for the Intel(R) Server Chassis FC2000 product family