Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Ethernet management port module accessory kit

Thông tin bổ sung

Mô tả
•Offers management of all compute modules in the chassis over single 1Gbps Ethernet LAN
•Port forwarding
•Hot-swappable
•Two RJ45 ports allow daisy-chain up to 8 systems with one Ethernet connection