Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'19
EOL thông báo
Friday, July 1, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 30, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) M.2 heat sink.
(1) Screw

Thông tin bổ sung

Mô tả
M.2 Heat sink spare kit. Compatible with 1U and 2U riser.