Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'19
EOL thông báo
Friday, July 1, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 30, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) Passive processor heat sink for 2U air cooled service nodes.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Standard heat sink For 2U service modules