Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Cable Options
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'19
Các hạng mục kèm theo
(1) I/O breakout cable kit

Thông tin bổ sung

Mô tả
Supports the following ports:
(1) Serial Port
(1) Video Port
(2) USB 2.0 Ports