Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Cập Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng sản phẩm S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

Hệ thống Máy chủ Intel® mềm cập nhật hệ thống UEFI dòng sản phẩm S9200WK (SUP)

Intel® Server Debug and Provisioning Tool mở rộng Windows Admin Center

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo)