Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng sản phẩm S9200WK (FSUP_BIOS/ME/BMC/FRU)

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)