Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển chipset máy chủ Intel cho Windows* dành cho bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel®® 62X

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Trình điều khiển mạng onboard cho các bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

Gói chương trình cơ sở cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel® (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Mã nguồn BMC cho Bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel® 62X

Trình điều khiển Windows* cho® RAID Tích hợp Intel RMSP3LD060 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

Trình điều khiển Linux* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 62X

Bộ nhớ không biến đổi (NVM) Tiện ích cập nhật UEFI cho dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550 cho dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BPB/BPQ