Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bo mạch Máy chủ Intel® S2600BP Family BIOS and Firmware Update for Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Tiện ích

Intel® Server Board S2600BP Family BIOS and Firmware Update Package for UEFI

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 62X Chipset

Trình điều khiển mạng onboard cho các bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

Gói chương trình cơ sở cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel® (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Mã nguồn BMC cho Bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel® 62X

Windows* Driver for Intel® Integrated RAID RMSP3LD060 (Integrated Controller on AHWBPBGB24R)