Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218R (bộ nhớ đệm 27,5M, 2,10 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220R (bộ nhớ đệm 35,75M, 2,20 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238R (bộ nhớ đệm 38,5M, 2,20 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240R (bộ nhớ đệm 35,75M, 2,40 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,20 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240Y (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6252 (bộ nhớ đệm cache 35,75M, 2,10 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6248 (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,50 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6242 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,80 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6244 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,60 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5222 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,80 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6246 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6222V (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 1,80 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6240L (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,60 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238L (bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6234 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,30 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5220S (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6238 (bộ nhớ đệm cache 30,25M, 2,10 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5218B (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,30 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5217 (bộ nhớ đệm cache 11M, 3,00 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6262V (bộ nhớ đệm cache 33M, 1,90 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5215L (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,50 GHz) Launched Server Không Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6148 (bộ nhớ đệm 27,5M, 2.40 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6134 (bộ nhớ đệm 24,75M, 3.20 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6152 (bộ nhớ đệm 30,25M, 2.10 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,70 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6142 (bộ nhớ đệm 22M, 2.60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6140 (bộ nhớ đệm 24,75M, 2.30 GHz) Discontinued Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5115 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,40 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 6128 (bộ nhớ đệm 19,25M, 3.40 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6136 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5122 (bộ nhớ đệm 16,5M, 3.60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Vàng Intel® Xeon® 5120 (bộ nhớ đệm 19,25M, 2.20 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6144 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,50 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6146 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,20 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F (bộ nhớ đệm cache 27,5M, 2,40 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6126F (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6130F (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6138F (bộ nhớ đệm cache 27.5M, 2,00 GHz) Discontinued Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6132 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6142F (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,60 GHz) Launched Server Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ điều khiển RAID Intel®

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hỗ trợ cấp RAID
Số lượng cổng trong
Số lượng cổng ngoài
Bộ nhớ nhúng
Bộ Điều Hợp Lưu Trữ Intel® RSP3QD160J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Bộ Điều Hợp Lưu Trữ Intel® RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Bộ điều hợp RAID Intel® RSP3WD080E Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3UC080J Launched MD2 low profile None 8 0
Bộ điều khiển Intel® RAID RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3WC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3UC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hỗ trợ cấp RAID
Số lượng cổng trong
Số lượng cổng ngoài
Bộ nhớ nhúng
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Launched 0, 1, 10, 5

Lựa chọn Cáp

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

Lựa chọn Nhập/Xuất

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun quản lý từ xa 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA2 dành cho OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® XXV710-DA1 dành cho OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710-QDA1 Launched QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X722

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X722-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m Dual 10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X710

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Bộ chuyển đổi mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X550

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Phương thức đi cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại giao diện hệ thống
Hỗ trợ khung Jumbo
Quang khắc
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550-T1 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Optane™ DC SSD Series

So sánh
Tên sản phẩm
Dung lượng
Trạng thái
Hệ số hình dạng
Giao diện
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (1.5TB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) 1.5 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (375GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™) 375 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™) 1.5 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) 375 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (750GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) 750 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series with Intel® Memory Drive Technology (750GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™) 750 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ Dòng DC P4800X (1,5TB, 1/2 Height PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X (750GB, 2,5 inch PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X (750GB, 1/2 Chiều cao PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X (375GB, 2,5 inch PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™) 375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4800X (375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Intel® SSD D5 Series

So sánh
Tên sản phẩm
Dung lượng
Trạng thái
Hệ số hình dạng
Giao diện
SSD chuỗi Intel® D5-P4420 (7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4326 (15,36TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 15.36 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4320 (7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Intel® SSD D3 Series

So sánh
Tên sản phẩm
Dung lượng
Trạng thái
Hệ số hình dạng
Giao diện
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (7,68TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 7.68 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610 (480GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (1,92TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610 (1,92TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (240GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (3,84TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (960GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610 (3,84TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610 (960GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4510 (480GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D3-S4610 (240GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D2, TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ Chuỗi 100

So sánh
Tên sản phẩm
Dung lượng
Trạng thái
Hệ số hình dạng
Giao diện
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ 128GB 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ 256GB 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ 512GB 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T