Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Intel® Server Boards và Hệ thống Dựa trên Chipset Intel® 62X

Tải xuống Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Windows

Tải xuống Intel® Data Center Blocks cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix* BIOS và Gói cập nhật vi chương trình (R2XXXWF_bare_metal) cho UEFI

Tải xuống Máy phát hiện® cấu hình Intel® cho Linux*

Tải xuống Intel® SNMP Subagent tiện Intel® Server Management độc lập dành cho hệ thống và® chủ Intel® hoạt động bằng Chipset Intel® 62X

Tải xuống Cập nhật vi chương trình và BIOS dòng mạch máy chủ Intel® S2600WF cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Tải xuống Gói cập® cập nhật vi chương trình và BIOS dòng máy chủ Intel® S2600WF cho UEFI

Tải xuống Trình điều khiển windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) cho Bảng mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Tải xuống Lưu và khôi phục Tiện ích cấu hình hệ thống (SYSCFG)

Tải xuống Công cụ bật tắt gói chương trình cơ sở và chế độ LED dành cho thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe *

Tải xuống Tiện ích truy xuất thông tin hệ thống (SysInfo)

Tải xuống Tiện ích trình xem Nhật ký sự kiện hệ thống (SEL)

Tải xuống Tiện ích Cập Nhật bộ nhớ không biến mất (NVM) để biết Intel® Ethernet Converged Network Adapter X722 Series đối với dòng Intel® Server Board mạch (WFT/WFQ/WF0)

Tải xuống Trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho các bo mạch máy chủ Intel® và các hệ thống dựa trên chipset Intel® 62X