Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Board S2600WF Family BIOS và Firmware Update Package for UEFI

Trình điều khiển mạng trên tàu cho Windows cho bảng và hệ thống máy chủ ® Intel dựa trên Chipset 62X ® Intel

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dành cho Windows*

Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) cho Bo mạch máy chủ và Hệ thống Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Trình điều khiển Windows* cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X