Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Data Center Diagnostic Tool hành cho Intel® Xeon® xử lý dành cho Windows

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®