Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH WINDOWS* BETA

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Easy Streaming Wizard

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®