Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp firmware Aptio* V UEFI ® Intel

Cập nhật BIOS [CHAPLCEL]

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC6CAY, NUC8CCH

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8CCH, NUC6CAY