Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Công® tích hợp firmware Intel® Aptio* V UEFI

Tải xuống Thunderbolt™ 3 cập nhật chương trình cơ sở cho NUC9QN

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Tiện ích Đồng hồ Đồng hồ Intel® NUC

Tải xuống Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek * cho Windows® 10 64-bit cho NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ dành cho Intel® NUC