Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11*for 6th (except NUC6i7KYK) through 10th Generation Intel® NUC Products, most Intel® Element Intel® NUC Products and the Intel® NUC11BT/NUC11DB NUC Products.

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Bộ điều khiển phân phối nguồn USB Type C cho các sản phẩm Windows® 10 & Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel NUC11TN, NUC9QN và NUC8HN.

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 & Windows 11* cho Windows® 10 64-bit cho NUC9VXQNX, NUC9V7QNX, NUC9i9QNX, NUC9i7QNX, NUC9i5QNX

trình điều khiển Thunderbolt™ 3 4 DCH cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit cho các Sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC