Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K (16M bộ nhớ đệm, lên đến 5,00 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,90 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K (12M bộ nhớ đệm, lên đến 5,00 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 (12M bộ nhớ đ ệm, l ên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 3,40 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 (bộ nhớ đệm cache 9M, lên đến 4,10 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,30 GHz) Discontinued Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 (9M bộ nhớ đ ệm, l ên đến 4.00 GHz) Discontinued Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T (bộ nhớ đệm 9M, lên đến 3,50 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F (bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,20 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,80 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,30 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,40 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 (bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 4,20 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T (bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,60 GHz) Launched Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 (bộ nhớ đệm 8M, 3,70 GHz) Discontinued Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T (bộ nhớ đệm 8M, 3,20 GHz) Discontinued Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K (8M bộ nhớ đ ệm, 4,00 GHz) Discontinued Desktop Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T (bộ nhớ đệm 6M, 3,10 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 (6M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz) Launched Desktop Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 (bộ nhớ đệm cache 4M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 (bộ nhớ đệm 4M, 3,90 GHz) Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 (2M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T (2M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz) Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610