Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®