Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Cập nhật BIOS [INWHL357]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 cho một số dòng Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Products

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC

Radeon™ 540X Graphics Driver for Windows® 10 for NUC8i7INH, NUC8i5INH

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 64-bit for NUC8i7IN, NUC8i5IN