Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Cập nhật BIOS [INWHL357]

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Trình điều khiển bộ đọc thẻ Realtek* cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho NUC8i7IN, NUC8i5IN

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Memory Protection Extensions (MPX) cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7IN, NUC8i5IN