Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Computing Improvement Program

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows* BETA

Công cụ chẩn đoán bộ xử lý Intel®

Intel® Performance Maximizer cho Bộ xử lý máy tính Intel® Core™ thế hệ thứ 9