Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'20
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1)720 mm and 685 mm long, cable kit MiniSAS HD right angle to Oculink Verticle angle connector.
(1)750 mm and 705 mm long, cable kit MiniSAS HD right angle to Oculink Verticle angle connector.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable Kit dualmode 720mm & 750mm MiniSAS HD right angle to Oculink Verticle angle connector.
Connects 4x NVMe Drive to Raid Module.
Used with 1U WFP systems