Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Cập nhật BIOS [RYBDWi35]

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho NUC5ixRY

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows 7* cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC cũ

Intel® Management Engine Consumer Driver for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows 7* for Intel® NUC