Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [RYBDWi35]

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho NUC5ixRY

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 10® cho Intel® NUC cũ

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Windows 7* dành cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Bluetooth® cho Windows 7* cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC cũ

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) Nuvoton* cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC cũ