Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [RYBDWi35]

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Công cụ Intel® VCUST