Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*