Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82543
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'00
Thuật in thạch bản
350 nm
Phạm vi nhiệt độ vận hành
0°C to 70°C
Nhiệt độ vận hành (tối đa)
70 °C
Nhiệt độ vận hành (tối thiểu)
0 °C

Thông tin bổ sung

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Thông số nối mạng

Cấu hình cổng
Single
Loại hệ thống giao diện
PCI
Giao diện dải lề NC
Không
Hỗ trợ khung Jumbo
Không

Thông số gói

Kích thước gói
35x35mm

Các công nghệ tiên tiến

Kênh cáp quang trên Ethernet
Không
MACsec IEEE 802,1 AE
Không
IEEE 1588
Không
Hỗ trợ theo công nghệ Intel® vPro™
Không