Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Công cụ phát triển phần mềm FPGA Intel®
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
2015
Phiên bản Mới nhất
23.2
Ngày Phát hành Mới nhất
June, 2023
Cấp phép
Free, No License
Phân Loại
HDMI and DisplayPort
Mã số đặt hàng
IP-HDCP, IPR-HDCP
Tính khả dụng của nhà phân phối
Thiết bị được hỗ trợ
Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10 devices
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Windows* 10,Windows Server* 2012 Enterprise,Windows Server* 2016 Enterprise,Red Hat* Enterprise Linux* 7,CentOS* 7.5 ,SUSE* SLE 12,Ubuntu* 16.04 LTS,Ubuntu* 18.04 LTS

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® FPGA SDK for OpenCL™ software technology enables you to fully leverage the unique capabilities of FPGAs to deliver acceleration performance with power efficiency and low latency.
Tóm lược về Sản phẩm
URL thông tin bổ sung