Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Cập nhật BIOS [DNKBLi30]

Tải xuống Trình điều® Không dây Intel® Bluetooth cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Trình điều® Nghệ Không dây Intel® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Tải xuống Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Tải xuống Trình điều® đồ họa Intel® DCH cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Management Engine điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit dành cho Intel® NUC

Tải xuống trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Tải xuống Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Tải xuống Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ dành cho Intel® NUC

Tải xuống Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows Server 2016 * cho Intel® NUC

Tải xuống Công cụ Intel® VCUST