Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Thunderbolt™ 3 và 4 DCH Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 và Windows® 11 dành cho ® sản phẩm Intel® NUC

Cập nhật BIOS [BECFL357]

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ Realtek* cho NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

Intel® Serial IO điều khiển cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE