Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE Products.

Cập nhật BIOS [BECFL357]

Intel® Thunderbolt™ điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC & máy tính mini - NUC8ixBE

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC8ixBE

Intel® Ethernet (LAN) Network Driver for Intel® NUC8BE and NUC10FN Products for Windows 11*

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Trình điều khiển Bluetooth không dây Intel dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11 * dành cho bộ dụng cụ Intel® NUC &; PC mini

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RST) với Công nghệ Intel® Optane™ cho Windows® 10 & Windows 11* Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE và NUC8i7BE

Công cụ cập nhật vi chương trình Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC8ixBE và NUC7ixBN

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 điều khiển kế thừa cho Windows® 10 cho Intel® NUC