Chipset Intel® dòng C400

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® dòng C422 Launched 8 GT/s 3.0 3.1 Gen1/2.0 Không 6 W