Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Solidigm™ Storage Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Công cụ cập nhật vi chương trình khởi động Solidigm™ (SSD NAND mang nhãn hiệu Intel®)

Trình điều khiển NVMe* Microsoft Windows* máy khách cho ® SSD Intel®

Trình điều khiển NVMe* máy khách cho ® SSD Intel (Microsoft Windows 7*)