Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 5,00 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H (bộ nhớ đệm cache 16M, lên đến 4,80 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750H (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,60 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,30 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300H (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,10 GHz) Launched Mobile Không Coffee Lake trước đây của các sản phẩm Không