Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Solidigm™ Storage Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (8th and 9th Gen Platforms)