Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10 - Windows*