Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Intel® Graphics - BETA Windows* DCH Drivers

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - Windows* Version

Intel® Easy Streaming Wizard

Intel® Processor Diagnostic Tool