Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Chipset máy tính để bàn dòng Intel® 300

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Intel® B365 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z390 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Q370 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 6 W
Chipset Intel® H370 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B360 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H310 Launched 5 GT/s 2.0 3.1/2.0 6 W
Chipset Intel® Z370 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W