Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Computing Improvement Program

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 6-10 của Intel® - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Performance Maximizer cho Bộ xử lý máy tính Intel® Core™ thế hệ thứ 9