Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Intel® 300 Series Desktop Chipsets

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Intel® B365 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Intel® Z390 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® Q370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 6 W
Intel® H370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® B360 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 Không 6 W
Intel® H310 Chipset Launched 5 GT/s 2.0 3.1/2.0 6 W
Intel® Z370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W