Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Tải xuống Intel® Processor Diagnostic Tool