Dòng bo mạch máy chủ Intel® M10JNP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W

Chipset Intel® dòng C240

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® C242 Launched Gen3 3.1 Không 6 W
Chipset Intel® C246 Launched Gen3 3.1/2.0 6 W