Dòng bo mạch máy chủ Intel® M10JNP

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W

Intel® C240 Series Chipsets

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Intel® C242 Chipset Launched Gen3 3.1 Không 6 W
Intel® C246 Chipset Launched Gen3 3.1/2.0 6 W