Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (8th and 9th Gen Platforms)

Client NVMe* Microsoft Windows* Drivers for Intel® SSDs

Client NVMe* Driver for Intel® SSDs (Microsoft Windows 7*)