Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 7-10 - Windows*

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy tính xách tay HP* Spectre

Tải xuống

Đồ họa Radeon™ RX Vega M cho máy tính xách tay Dell * XPS

Tải xuống

Đồ họa Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6-10 - Windows*