Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Easy Streaming Wizard

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows* BETA

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống

Đồ họa Radeon™ RX Vega M