Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [DNKBLi7v]

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC7ixDN

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm cho Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows Server 2016* cho NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN