Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Intel® Server Board mềm cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm S7200AP cho UEFI*