Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển bộ đọc thẻ Realtek* cho Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN

trình điều khiển Intel® Memory Protection Extensions (MPX) cho Intel® NUC