Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Cập nhật BIOS [CYCNLi35]

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 cho một số dòng sản phẩm Intel® NUC.

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 cho một số dòng Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST