Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 cho một số dòng sản phẩm Intel® NUC.

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows® 11 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Intel® GNA điều khiển Bộ gia tốc Ghi điểm cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho Windows® 10 64-bit cho các Sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN