Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WF cho UEFI

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

Bộ phát hiện cấu hình Intel® cho Linux*